Мектеп администрациясы

Токтосунов Анарбек Адашевич Директор, математика мугалими
Калыкова Гуляим Усемкановна Окуу иштер боюнча болуч башчысы, башталгыч класстар мугалими
Мырзабаев Айтмамат Автандилович Тарбиялык иштер боюнча, физ-ра мугалими
Примбердиев Фуркат Муталибович Математика мугалими, "Илим" ОТК сырттан окуу мектебинин директору