Калыкова Гуляим Усемкановна

Окуу иштер боюнча болуч башчысы, башталгыч класстар мугалими