Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Урматтуу  баласы биринчи класстка бара турган ата-энелер (мыйзамдуу ѳкүлдѳрү)!

2022-жылдын 1- июнундан баштап балдарды 1-класска кабыл алуу башталды.

Мектепке жазылуу учун бала 6-7 жаш толгон болуу керек.

 Биринчи класска алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

  1.  Баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн кѳчүрмѳсү;
  2. Баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
  3. Ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
  4. Мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) арызы;
  5. Баланын медициналык картасы —№ 026 формасы;
  6. Баланын эмдѳѳ картасы —№ 063 формасы;
  7. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
  8. Окуучунун ѳздүк делосу (кичине А5 форматында);
  9. Файл папкасы.