Биз жөнүндө

Биздин билим-ийгилик аркылуу билим берүү!

     Мектептеги ар бир күн өзүнүн толкундануусун, ошону менен бирге жаңы билимдерди жана таасирлерди алып келет. Биз окуу процессин ар бир бала ийгиликтин кырдаалын башынан өткөргүдөй кылып курабыз, бул анын өзүн-өзү сыйлоо сезимин жогорулатууга, анын жеке кадыр-баркын бекемдөөгө жакшы таасирин тийгизет. Күн сайын биздин студент жакшырып, бактылуу, ийгиликтүү болот.

Биз ал үчүн сыймыктанабыз!

Биздин билим максаттуу тандоо билим берүү болуп саналат.

Бул жерде балдар «керек» деп эмес, кызыгуу, суроо-талап, максат бар болгондуктан келишет.

Биз жөнүндө      Биз жөнүндө Биз жөнүндө