Ички тартиби

Танапистердин ырааттамасы

Сабак

БашталышыБутушу

Танепис

1

8.30

9.105

2

9.15

9.55

5

3

10.00

10.40

5

4

10.45

11.25

5

5

11.30

12.10

5

6

12.15

12.55

5

7

13.00

13.40

5

813.4514.25

5

 

Окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 — 36 жуманы түзѳт.

 

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.22 — 12.11.22;

Кышкы — 12 күн: 31.12.22 — 11.01.23;

Жайкы — 10 күн: 22.03.23-31.03.23.