Сотрудники

Токтосунов Анарбек Адашевич Директор, математика мугалими
Калыкова Гуляим Усемкановна Окуу иштер боюнча болуч башчысы, башталгыч класстар мугалими
Мырзабаев Айтмамат Автандилович Тарбиялык иштер боюнча, физ-ра мугалими
Примбердиев Фуркат Муталибович Математика мугалими, "Илим" ОТК сырттан окуу мектебинин директору
Джумаев Пархат Акимович Англис тили мугалими
Токторбаев Адыл Араб тили мугалими
Хаметов Сергей Рифович Тарых жана география мугалими
Орозалиев Абдулазиз Ильясбекович Тарых мугалими
Эшанова Гулчехра Маликовна Башталгыч класстар мугалими
Пиндюрина Людмила Леонидовна Башталгыч класстар мугалими
Турдубаева Гулькаир Качкынбаевна Башталгыч класстар мугалими
Шадрина Ольга Васильевна Башталгыч класстар мугалими
1 / 212