Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
1740 – 8251330 – 14155 мүнѳт
2830 – 9151420 – 15055 мүнѳт
3920 – 10051510 – 155510 мүнѳт
41015 – 11001605 – 16505 мүнѳт
51105 – 11501655 – 17405 мүнѳт
61155 – 12401745 – 18305 мүнѳт
71245 – 1325 5 мүнѳт

Гимназияда окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

3 чейчекте (февраль айында) 1 класстар учун 1 жума кошумча каникул берилет

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 7 күн:  31.10.22 – 6.11.22;

Кышкы — 9 күн: 1.01.23 – 10.01.23;

Жайкы — 12 күн: 21.03.23 — 2.04.23 .