Башталгыч мектептердин мугалимдеринин усулдук бирикмеси

Калыкова Гуляим Усемкановна Окуу иштер боюнча болуч башчысы, башталгыч класстар мугалими
Эшанова Гулчехра Маликовна Башталгыч класстар мугалими
Пиндюрина Людмила Леонидовна Башталгыч класстар мугалими
Турдубаева Гулькаир Качкынбаевна Башталгыч класстар мугалими
Шадрина Ольга Васильевна Башталгыч класстар мугалими
Раева Тахмина Назымовна Башталгыч класстар мугалими
Ахрамович Наталья Павловна Башталгыч класстар мугалими
Муратова Олеся Саидовна Башталгыч класстар мугалими
Сулайманова Зина Дадабаевна Хореограф