Мырзабаев Айтмамат Автандилович

Тарбиялык иштер боюнча, физ-ра мугалими