Новости

Сингапур жана Борбор Азия окуучулары үчүн Эл аралык математика олимпиадасында: Соронбаев Алихан, 4 «Б» класстын окуучусу – күмүш медаль Абсатаров Умар 1 «Б» класстын окуучусу – коло медаль Гуламжанов Мухаммед 4 «Б» класстын окуучусу – коло медаль алышты
КРсынын Билим берүү жана илим министрлигинин 21.02.2023-жылдагы No03-2/1477 катына ылайык, М.Эгембердиев атындагы «ИЛИМ» ОТКнын окуучулары химия боюнча Эл аралык олимпиадага катышты. Катышуучулар: 10-класстын окуучусу Султанова Омина, 9-класстын окуучулары Бермет Бермет, Таалайбекова Бибинура. Химия мугалими Жээнбекова С.С.  
2022-2023-окуу жылы: негизги жалпы билим берүү (9-класс) – 45 окуучу, анын ичинде 5 окуучу артыкчылык менен орто жалпы билим берүү (11-класс - сырттан окуу) - 36 окуучу аяктады.

Мы в цифрах

3
Школе года
620
Количество учащихся
45
Выпуcкники
11000
Количество книг