Новости

Жарыя! 2022 - 2023 окуу жылы учун 10- 11 класс базасына сырттан окуу мектебине окуучуларды кабыл алабыз Дареги:  Жалал - Абад шаары    Б.Осмонова коч. 64 Маалымат учун телефондор 0554 226479,        0504 226479,        0778 881400 Орундар чектелген!
ТЕМА: ЭНЕ ТИЛИМ ЭЧЕН КЫЛЫМ КАРЫТКАН, ЭЧ КИМ АНЫ ӨЧҮРӨ АЛБАЙТ ТАРЫХТАН! Майрамдын максаты: - Окуучулардын өз эли-жерин, эне тилибиз – мамлекеттик тилди, ата-бабадан калган улуу мурастарды урматтап аздектөөсүүчүн түрдүү булактардан маалыматтарды алышат; – Мекен алдындагы алардын жоопкерчилигин арттырууь менен  атуулдук парзын аткарышат, ата мурастарын сактоо зарылдыгын туюп, эне тилин сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланышат;…
Для зачисления родители предоставляют следующие документы: 1. Личное дело учащегося, заполненное надлежащим образом, с фотографией и печатью школы. 2. Копию свидетельства о рождении (копию паспорта, если таковой имеется). 3. Копии паспортов родителей. 4. Медицинские документы и прививочную карту (Форма 63) 5. Иностранные граждане предоставляют нотариально заверенные переводы личных данных и…

Мы в цифрах

2
Школе года
620
Количество учащихся
48
Выпуcкники
8000
Количество книг